21. december 2021

Sundhedsministeriet har bevilget 3,7 mio. kr. til digital understøttelse af misbrugsområdet

Formålet at udvikle en samlet understøttelse på rusmiddelsområdet med henblik på at sikre højere patientsikkerhed, smidige arbejdsgange, enstrenget dokumentation, sikker medicinhåndtering og lovpligtig indberetning. Dette sker i et samarbejde mellem Københavns, Odense, Helsingør og Gladsaxe kommuner og MedCom og KL.

De kommunale rusmiddelcentre skal kunne kommunikere elektronisk med både almen praksis, speciallæger samt sygehuse.

Det er også vigtigt, at der i den digitale understøttelse er mulighed for lagerstyring, der tager udgangspunkt i FMK-ordinationer. Endvidere skal systemet kunne håndtere indberetning til såvel alkoholdatabasen som stofmisbrugsdatabasen.

 

Misbrugsbehandling omfatter ofte dobbeltbelastede borgere både med psykisk sygdom og misbrug af stof eller alkohol. Der er tale om en sårbar og udsat målgruppe som modtager behandling på tværs af kommunale misbrugscentre, almen praksis og somatisk og psykiatrisk behandling på sygehuse og ambulatorier.

 

Den manglende digitale understøttelse betyder, at der ikke er overblik over den aktuelle medicinske behandling, de behandlinger der er iværksat, de indberetninger kommunerne ifølge loven er forpligtet til samt den kommunikation der er mellem sektorer. Betydningen heraf er, at mange borgere falder mellem forskellige aktører i forhold til den aktuelle behandling. Konsekvensen er at den rigtige indsats ofte ikke bliver sat i værk på det rette tidspunkt.

 

×

Log ind