17. maj 2021

Styrk forebyggelsen af voldsomme episoder i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har inviteret ledere og medarbejdere på ældreområdet til at deltage i en række implementerings- og læringsforløb. Forløbene har til formål at styrke arbejdet med at skabe trivsel blandt borgere med demens og forebygge voldsomme episoder i ældreplejen.

Implementerings- og læringsforløb skal skabe trivsel og tryghed

At forebygge og håndtere udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i ældreplejen er en kompleks faglig opgave, der kræver en særlig viden og stiller store krav til medarbejderne.

Implementerings- og læringsforløbene tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og skal understøtte den kommunale ældrepleje i at omsætte anbefalingerne til praksis.

Forløbene skal styrke kommunernes arbejde med at skabe trivsel hos borgerne og tryghed hos medarbejderne for på den måde at forebygge udadreagerende adfærd, vold og trusler om vold i ældreplejen.

 

Forløbene bliver afholdt i den enkelte kommune

Alle kommuner inviteres til at deltage i forløbene. Et forløb består af fem undervisningsdage, som afvikles i løbet af to-tre måneder. Hver kommune får mulighed for at afvikle et eller flere forløb afhængig af kommunens størrelse.

Hvert forløb har plads til 25 deltagere, og der nedsættes derudover en implementeringsgruppe i hver kommune, som skal understøtte implementeringen på tværs af kommunen.

Deltagelsen er gratis, men kommunen skal stille lokaler til rådighed. Kommunen vil få dækket udgifter til forplejning.

 

Tilmeldingen er åben

De første forløb afvikles i efteråret 2021, og her vil der være en særlig mulighed for at være de første til at gennemføre forløbene. Sundhedsstyrelsen vil følge de første forløb tæt, og de deltagende kommuner får en særlig rolle i forhold til at påvirke og evaluere afviklingen af forløbene. Der vil efterfølgende blive afviklet forløb i hvert halvår i løbet af 2022 – 2024.

Tilmeld jer forløb i efteråret 2021 - deadline er den 15. juni 2021.

Tilmeld jer forløb i perioden 2022-24 - deadline er den 1. september 2021.

 

Læs mere om forløbene på www.sst.dk/forløb