30. november 2021

Sidste chance for tilmelding til KL’s Rekrutteringskonference 2021

Så er det sidste chance for at tilmelde dig KL’s Rekrutteringskonference, der afholdes den 6. december 2021 på Hotel Nyborg Strand.

Flere hænder til sundheds- og ældreområdet

Manglen på arbejdskraft vil ikke kun præge ældre- og sundhedsområdet i kommunerne, men hele samfundet i de kommende år. Derfor skal der tænkes kreativt på nye metoder til at tiltrække de unge til netop social- og sundhedsuddannelserne.

På konferencen præsenteres eksempler på, hvordan der etableres et stærkt samarbejde mellem SOSU-skolen og folkeskolen. For på den måde at skabe en øget interesse blandt unge for en vej indenfor social- og sundhedsområdet.  Samtidig præsenteres arbejdet med ”spireordninger”, hvor unge under 18 år får mulighed for at tage et arbejde på et plejecenter for at snuse til faget og få vagt interessen. Ordningen er netop aktualiseret med frigivelsen af en ny, central aftale mellem KL og FOA for området.

Fremtid med fuldtid

8 ud af 10 medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet er ansat på deltid, mens en kommunalt ansat social- og sundhedsassistent gennemsnitligt er ansat til 31 timer om ugen. Der er derfor et væsentligt rekrutteringspotentiale forbundet med at få flere medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet på fuldtid eller op i tid. Men hvad skal der til og hvilke barrierer står i vejen for, at flere vælger at gå op i tid? Det dykker vi ned i på konferencen, med udgangspunkt i KL og de faglige organisationers fælles storskalaprojekt om ”en fremtid på fuldtid”, hvor 26 kommuner er med.

Der lines op med et stærkt plenumprogram samt sekssessioner, hvor du som deltager får inspiration, konkrete eksempler og værktøjer med hjem, som kan bruges i arbejdet med rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet.

Du kan læse mere om konferencen, se programmet og tilmelde dig konferencen nedenfor:

Tilmelding

Du kan se programmet og tilmelde dig konferencen på nedenstående link

 

Vi glæder os til at se jer!

×

Log ind