14. juni 2021

Oplysningsindsats om erstatning ifm. COVID-19

Patienterstatningen har igangsat en større oplysningsindsats om erstatning i forbindelse med COVID-19. Oplysningsindsatsen er målrettet relevant sundhedspersonale i regioner og kommuner.

I alt 10.600 patienter søgte erstatning i 2020. Heraf handlede kun 200 af sagerne om COVID-19. Patienterstatningen har nu igangsat en større oplysningsindsats med henblik på at klæde sundhedspersonale i kommuner og regioner bedre på med viden om mulighederne for erstatning under pandemien.

Der kan fx være tale om erstatning i situationer med dødsfald pga. smitte med COVID-19 på hospital eller plejehjem, dødsfald pga. for sen indlæggelse med COVID-19, aflysninger af akut operation, udskudt behandling, som har forårsaget skade, samt sjældne og alvorlige bivirkninger efter vaccine.

Info-ark, webinarer og ny hotline

Den del af oplysningsindsatsen, som henvender sig til sundhedspersonalet, er både bygget op om information, vejledning og dialog.

Alle kommuner, praktiserende læger og relevante sygehusafdelinger får tilsendt et infomationsark om erstatning i forbindelse med COVID-19. Materialet kan også downloades på: www.pebl.dk/faktaark.

Samtidig bliver alle inviteret til at deltage i målrettede webinarer. Webinarerne er gratis og tilmelding kan ske her: www.pebl.dk/webinar.

Som noget nyt lancerer Patienterstatningen også en hotline under navnet Erstatningslinjen på tlf. 33 69 48 99. Her kan sundhedspersonale få fat på en fagmedarbejder, som blandt andet kan svare på spørgsmål om COVID-19 alle hverdage mellem kl. 9.30-12-30.