09. november 2021

Nyt på KL Play (Uge 45)

Hver uge zoomer KL ind på en række relevante og spændende emner på Social- og Sundhedsområdet – alt sammen på vores nye digitale platform: KL PLAY.

 

Nyt indhold i den kommende uge

 

Hvordan kan forebyggelse bidrage til at reducere social ulighed i sundhed blandt børn?

I denne film på 9 min. gennemgås, hvordan kommunerne kan tilrette forebyggelsesindsatsen, så den medvirker til at reducere social ulighed i sundhed blandt børn. Hvad er problemstillingen, og hvordan kan kommunerne tilrettelægge indsatsen. Filmen giver en opsamling ift. de indsatser og arenaer, der er relevante at fokusere på.

Den har en form og længde, hvor den fx kan bruges som en introduktion til indsatserne for fx politiske udvalg eller som en kort introduktion, der kan danne en fælles ramme for drøftelser på tværs af fagområder

 

Inspiration til arbejdet med socialt frikort – gode erfaringer fra Haderslev og Brøndby.  

Programmet er et webinar, som KL, Socialstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet lavede forrige uge. I programmet fortæller Haderslev Kommune og Brøndby Kommune om deres erfaringer for, hvordan de visiterer borgere til socialt frikort og medvirker til, at borgerne kan finde jobs indenfor ordningen. Begge kommuner er blande de kommuner, som har visiteret flest borgere til et socialt frikort.

Oplægget fra Haderslev starter 3 min. inden i programmet og oplægget fra Brøndby efter 35. min.

Programmet er handlingsorienteret og har fokus på konkret praksis. Det er derfor relevant for medarbejdere, der er ansvarlige for arbejdet i egne kommuner. Men dele af de konkrete erfaringer og Socialstyrelsens indledende introduktion til ordningen, kan være relevante for en bredere kreds af medarbejdere.

 

Nyt indhold fra de forrige uger (hvilken kanal er den i)

Ny journalføringsbekendtgørelse (lovstof og aftaler)

En ny bekendtgørelse om journalføring er trådt i kraft . I programmet gennemgås ændringerne samt den nye tilhørende vejledning om sygeplejefaglige optegnelser , som er det vigtigste værktøj til sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne.

 

Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne? (Data og digitalisering)

Forbedringsmodellen understøtter kommunernes arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i hverdagen. Når både medarbejdere og ledere har fokus på forbedringsarbejdet er det med til at skabe systematiske arbejdsgange og give et løbende fokus på læring og udvikling. Inge Kristensen, direktør for Danske Selskab for Patientsikkerhed, fortæller bl.a. om hvilke anbefalinger, hun med afsæt i denne viden vil give til de kommuner, som ønsker at opbygge, eller styrke deres arbejde med datadrevet læring.

 

Fælles Faglige Begreber - hvad går det ud på, og hvordan får vi det bedst implementeret (Data og digitalisering)

Udviklingen af Fælles Faglige Begreber på socialområdet er ved at være færdig, og implementeringen er indledt i mange kommuner. I filmen gennemgås de anbefalinger og værktøjer, der er lavet til implementeringen. 

 

Første erfaringer med Buurtzorg – forsøg med ny organisering af ældreplejen (Sundhed og ældre)

Louise Thule præsentere Haderslev Kommunes erfaringer med at bruge og implementere den hollandske Buurtzorg-model i ældreplejen. Det er en præsentation af den konkrete tilgang for og organisering af indsatsen, herunder mål og ambitioner. Til sidst i udsendelsen er der også et interview med sygeplejerske Karen Margrethe Iversen, der fortæller om erfaringerne med at bruge Buurtzorg-modellen i hverdagen.

 

Hvad er KL Play: Sundhed og social?

Det er en streamingtjeneste lidt a la Netflix – dog med en noget anden type indhold, hvor nyt lovstof samt sundheds- og socialfaglige problemstillinger og løsninger fylder mere end True Crime og True Love. Indholdet består af både meet up’s, webinarer, som er interaktive, og udsendelser, hvor du bare kigger med. Med et abonnement får alle medarbejdere og politikere i din kommune adgang til alt indhold både live og i arkivet. I kan tænke det ind i jeres personalemøder eller udviklingsdage og i det hele taget bruge det, når det passer jer. Du kan læse mere om KL PLAY her

Tilmeld jer til KL PLAY

Hvis I ikke allerede har tegnet abonnement, kan I tilmelde jer her. Prisen for et årsabonnement på KL Play: Sundhed og social afhænger af, hvor stor kommunen eller organisationen er.

Kommuner med under 15.000 indbyggere 10.000 kr. pr. år ex. moms
Kommuner med op til 29.999 indbyggere                                      30.000 kr. pr. år ex. moms
Kommuner med mellem 30.000 – 79.999 indbyggere 40.000 kr. pr. år ex. moms
Kommuner med 80.000 eller derover indbyggere 60.000 kr. pr. år ex. moms
Organisationer med under 15 medarbejdere        10.000 kr. pr. år ex. moms
Organisationer med mellem 16-100 medarbejdere  30.000 kr. pr. år ex. moms
Organisationer med mellem 101-500 medarbejdere 40.000 kr. pr. år ex. moms
Organisationer med over 500 medarbejdere 60.000 kr. pr. år ex. moms
  • DOCX

    Tilmeldte kommuner til KL PLAY 31-08-21.docx

×

Log ind