06. juli 2021

Nye regler for journalføring fra 1. juli

Den 1. juli trådte den nye journalføringsbekendtgørelse i kraft. De nye regler skal sikre tydelige rammer for journalføring, så sundhedspersoner kun skal journalføre, når det er nødvendigt. Samtidig udgiver Styrelsen for Patientsikkerhed fem sektorspecifikke vejledninger til bekendtgørelsen, som skal understøtte og styrke journalføringspraksis på tværs af hele sundhedsvæsenet. For kommunerne er det sygeplejefaglige område særligt relevant.

Årsagen til at KL deler denne information er, at alle autoriserede sundhedspersoner modtager denne oplysning personligt via e- boks. Derfor har KL fundet det hensigtsmæssigt, at også I får samme mulighed for at orientere jer i såvel den nye bekendtgørelse som i vejledningen.

  • PDF

    Til kommunale ledere om ny journalføringsbekendtgørelse og -vejledninger.pdf

KL afholder i oktober to webinarer, forbeholdt ledere i kommunernes sundheds- ældre- og socialområde, i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed SFPS hvor de nye regler vil blive gennemgået og hvor der yderligere orienteres om reglerne for samtykke og delegation af sundhedsfaglige opgaver.

Hvis dette er af interesse kan I læse mere her.

Arrangement

Møder og netværk Live-events for ledere på ældre- sundhed- og socialområdet i oktober