13. august 2021

Kom til KL's Kvalitetsseminar 2021: Inspiration til datadrevet læring på sundhedsområdet den 14. oktober 2021

På KL’s kvalitetsseminar kan du få inspiration til, hvordan din kommune kan arbejde med datadrevet læring. Hør og lad jer inspirere af de kommuner, der allerede er godt i gang og har gjort sig erfaringer, der er værd at dele. Stor som lille (kommune).

Så er der åbnet for tilmelding til KL’s kvalitetsseminar den 14. oktober 2021: Inspiration til datadrevet læring på sundhedsområdet. 

I en tid med stigende fokus på kvalitet og forbedringsarbejdet og med regeringens kvalitets- og sundhedsreform lige om hjørnet, sætter vi på seminaret fokus på, hvordan kommunerne på bedste vis integrerer arbejdet med datadrevet læring i den daglige drift. Hvad skal der til organisatorisk og ledelsesmæssigt for at arbejde systematisk med kvalitetsforbedringer? Hvordan får vi medarbejderne med, og hvad skal de kunne? Hvilken kvalitetsdata kan man gøre brug af, og hvordan kan man i det hele taget få til at ske i en travl hverdag og uden ekstra ressourcer? Hvad er samarbejdspartnernes forventninger til kommunernes kvalitetsarbejde, og hvad er der på vej lige om hjørnet?

Seminaret afholdes på Hotel Comwell i Kolding og er rettet mod kommunale ledere og medarbejdere på sundhedsområdet samt samarbejdspartnere og interessenter.

Du kan se hele programmet her:

 

På seminaret kan du bl.a. høre:

  • Jesper Fisker, direktør, Kræftens Bekæmpelse ønsker til kommunernes kvalitetsarbejde
  • Annette Secher, forvaltningschef, Aarhus Kommune og Helen Kæstel, sygeplejechef, Aalborg Kommune bud på, hvordan man ledelsesmæssigt understøtter forbedringsarbejdet.
  • Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed anbefalinger til kommunerne ift. at opbygge en bæredygtig kvalitetsorganisation og kultur
  • Jacob Anhøj, overlæge, Rigshospitalet om råd og regler for effektiv brug af data til kvalitetsudvikling
  • Pernille Christensen, projektleder, KL om kvalitetsdata i kommunerne med etablering af den kommunal gateway.
  • Jakob Kjellberg, professor, VIVE om, hvordan kommuner og sygehuse kan samarbejde om de fælles patienter/borger i de nye sundhedsklynger.

 

På seminaret vil der være tre sessioner med mulighed for at dykke yderligere ned og få inspiration til forskellige dele af kvalitetsarbejdet.

 

Tid og sted: 14. oktober 2021 fra kl. 9.45 til 16.00 på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Morgenkaffe og brød serveres fra kl. 9.15-09.45.

 

Tilmelding: Du kan tilmelde dig via linket neden for. Prisen for konferencen er 1.695 kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende. Du har dog mulighed for at overdrage din plads til en kollega, hvilket du selv kan redigere i systemet indtil 12. oktober 2021.

Arrangement

Konferencer og messer Kvalitetsseminar 2021

×

Log ind