21. januar 2021

KL's webinar om faglig og forsvarlig varetagelse af sundhedsfaglige opgaver

Kommunerne varetager flere og mere komplekse opgaver på social og sundhedsområdet. Fælles for opgaverne er, at de varetages på vegne af en læge – de er delegeret til kommunen. Det stiller krav til den kommunale ledelse ift. at sikre, at medarbejdernes kompetencer matcher opgavens kompleksitet. Udviklingen stiller også krav til medarbejderne om dokumentation og journalføring og om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed – når opgaverne løses efter sundhedsloven.

 

Praktisk information og tilmelding

På webinaret, som afvikles d. 3. februar kl. 14.00-16.00, kan du blive klogere på rammer og muligheder ved varetagelse af delegerede sundhedsopgaver: Hvad siger reglerne og hvordan skal de forstås i den kommunale organisering?

 

Arrangement

Kurser KL's webinar om delegerede sundhedsfaglig opgavevaretagelse (2. runde)