02. november 2021

KL afholder anden runde af live-eventet om journalføring, samtykke og delegation

Grundet stor efterspørgsel, afholder KL live-eventet af yderligere to omgange, hhv. d. 22. og 25. november, hvor kommunernes ledere kan få lejlighed til at høre om den nye journalføringsbekendtgørelse med tilhørende vejledning og samtykkereglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, samt reglerne for delegation af de sundhedsfaglige opgaver fra KL.

KL afholder anden runde af live-eventet om journalføring, samtykke og delegation

Den 1/7 2021 træder en ny journalføringsbekendtgørelse i kraft. Den præciserer, hvilket ansvar enhver leder på ældre-, sundheds- og socialområdet har, når der løses sundhedsfaglige opgaver. F.eks. hvilke pligter ledelsen har til at sikre de rammer, der skal være til rådighed for at kunne foretage journalføring, der understøtter en god og sikker patientbehandling, såsom adgang til journaler og oplæring i at føre journaler korrekt.

Grundet stor efterspørgsel, afholder KL live-eventet af yderligere to omgange, hhv. d. 22. og 25. november, hvor kommunernes ledere kan få lejlighed til at høre om den nye journalføringsbekendtgørelse med tilhørende vejledning og samtykkereglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, samt reglerne for delegation af de sundhedsfaglige opgaver fra KL. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, hvor der er samlet et panel til at kunne besvare disse på bedst mulig vis.

 

Se programmet og tilmeld dig til KL's live-event

Se programmet og tilmeld dig til KL's live-event Du kan tilmelde dig på her

Fra sidste live-event den 28. oktober

×

Log ind