21. juni 2021

Invitation til Ældretopmøde 2021

KL, Social- og Ældreministeriet, FOA og Ældre Sagen inviterer til Ældretopmøde 2021 den 16. september i Odense Congress Center. Du kan tilmelde dig her.

Ældreområdet står over for en række udfordringer. I de kommende år bliver vi flere ældre borgere. Det er positivt, men det kræver også, at vi som samfund nytænker vores tilgang til ældreplejen. Med Ældretopmødet 2020 satte vi gang i arbejdet med en ny fælles retning for ældreplejen i Danmark.

Det følger vi nu op på med et nyt topmøde til september. Her har vi fokus på at fortsætte arbejdet om skabe fremtidens ældrepleje, og alle, der interesserer sig for eller arbejder på ældreområdet, inviteres til at deltage.

Ældretopmødet henvender sig både til dig, der arbejder med ældreplejen i kommunerne, dig, der modtager hjælp, faglige organisationer, foreninger, politikere og dig, der som frivillig, pårørende eller på anden vis er engageret i ældres liv og hverdag.

 

Tilmelding til Ældretopmøde 2021

Du kan tilmelde dig topmødet her. 

Vi har plads til 500 personer. Tilmeldingsfristen er den 1. september, og du vil få besked den 3. september, om du har fået en plads som deltager ved topmødet.

På dagen kan du lade dig inspirere af de mange forskellige indsatser, der bl.a. blev sat i gang somopfølgning på sidste års ældretopmøde. Vi kommer rundt om en række centrale emner og perspektiver i ældreplejen, og du får mulighed for at give dit bidrag til en ny fælles retning for fremtidens ældrepleje gennem debatter, dialog og spændende oplæg.

Programmet for Ældretopmødet vil blive offentliggjort på parternes hjemmesider senere, og alle, der er tilmeldt konferencen, får tilsendt et program.

Alle spørgsmål vedr. tilmelding bedes rettes til Helle Kragskov i FOA på mail: hkr001@foa.dk

  • PDF

    Invitation til Ældretopmøde 2021.pdf