19. august 2021

Initiativer for etniske minoriteter i den kommunale demensindsats

Antallet af ældre med demens blandt etniske minoriteter forventes at syvdobles frem til 2050. Men denne ældregruppe søger ofte først hjælp sent i forløbet. Hvordan rummer vi bedst gruppens særlige behov? Hvad kræver det? Og hvilke kompetencer skal der til? Det kan du høre mere om på KL’s Ældrekonference 2021

Markant større stigning

Antallet af ældre med demens blandt etniske minoriteter i Danmark forventes at syvdobles frem mod 2050. Det er en markant større stigning end den fordobling af antallet af personer med demens, som forventes i den danske befolkning generelt.

Men ældre fra etniske minoriteter søger ofte først hjælp sent i sygdomsforløbet, hvilket er med til at udelukke dem fra relevant medicinsk behandling, psykosocial støtte og rehabilitering. Der er således langt færre ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der får en formel demensdiagnose, får udskrevet demensmedicin eller bor på plejehjem sammenlignet med gruppen af etnisk danske ældre.

Forskningsprojektet CLEAR

Hvilke barrierer er det, der gør, at ældre med etnisk minoritetsbaggrund ikke opsøger egen læge eller benytter de tilbud, som kommunerne har til mennesker med demens? Og kan man udvikle tilbud, der gør, at de ældre og familierne med anden etnisk baggrund får den hjælp, de har behov for? Det er nogle af de spørgsmål, vi rejser på KL’s Ældrekonference den 21. september på Hotel Comwell i Kolding.

Her får vi bl.a. besøg af T. Rune Nielsen, neuropsykolog og Ph.d. ved Nationalt Videnscenter for Demens, der vil gennemgå en række resultater fra sit netop afsluttede forskningsprojekt CLEAR (Closing the Ethnic Gap in Dementia Care). Forskningsprojektet har haft til formål at skabe større viden om behovet for tilgængelige støttetilbud for mennesker med demens og pårørende fra etniske minoriteter.

Projektet er gennemført i samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital samt Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Odense kommuner.

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at høre resultaterne af forskningsprojektet, kan du tilmelde dig konferencen på nedenstående link. Her kan du også finde det fulde program for dagen.

Tilmelding

Tilmelding Ældrekonference