25. februar 2021

Frist for bindende tilsagn til en fælles it-løsning til Kommunal PRO er den 8. marts 2021

Odense, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune er gået sammen om et fælles udbud og indkøb af en it-løsning til at understøtte kommunale PRO-initiativer. I september måned tilsluttede alle 98 kommuner sig det fælleskommunale udbud; den netop udsendte tilslutningsaftale giver kommunerne mulighed for at blive en del af det fælles indkøb.

De 98 kommuner modtog i januar en tilslutningsaftale vedr. en indkøb af en fælles it-løsning til kommunale PRO-initiativer.

Baggrunden er, at landets fire største kommuner, Odense, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune er gået sammen om et fælles udbud og indkøb af en it-løsning til at understøtte kommunale PRO-initiativer og har givet alle landets kommuner mulighed for at indgå i samarbejdet. I september måned tilsluttede alle 98 kommuner sig det fælleskommunale udbud og den netop udsendte tilslutningsaftale giver kommunerne mulighed for at blive en del af det fælles indkøb.

Den fælles løsning understøtter initiativer vedr. (PRO) i kommunerne, samt udveksle PRO-data på tværs af sektorer.

Udbuddet er nu under gennemførelse, og kontrakten med leverandøren af den fælles it-løsning til Kommunal PRO forventes at blive indgået i marts 2021 og løsningen forventes at overgå til drift i kommunerne i marts 2022.

Fristen for at underskrive og fremsende tilslutningsaftalen for det fælles indkøb er den 8. marts 2021. Det er ikke muligt at tilslutte sig aftalen senere og dermed gøre brug af den fælles it-løsning til Kommunal PRO.

KL bakker op om tiltaget, som også vil gøre det muligt for kommunerne at anvende de nationale PRO-skemaer, som løbende bliver udviklet.

Eventuelle spørgsmål vedr. Kommunal PRO kan sendes til KommunalPRO@kk.dk.