02. juni 2021

Forvarsel om to puljer på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen offentliggør i primo juni 2021 to puljer, der kan søges af kommuner og private leverandører på ældreområdet. Puljerne er som følger; Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold i 2022 og Pulje til mere hjemlighed på plejehjem.

Begge puljer er en del af Videnscenter for værdig ældrepleje, som har fokus på sikre og understøtte ældre og deres pårørende en værdig ældrepleje. I finansloven for 2021 blev der afsat midler til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i perioden 2022-2023. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og ’best practice’.

Ansøgningsfrist

Fristen for puljerne forventes at være ultimo august 2021.

Mere information

Download venligst nedenstående dokument for yderligere information.

  • PDF

    Beskrivelse af kommende puljer på ældreområdet maj 2021