04. august 2021

Forebyggende hjemmebesøg – en nøgle til de anderledes ældreliv?

På KL’s Ældrekonference 2021 sætter vi i år fokus på den sociale ulighed i sundhed, der også findes blandt ældre. Her vil der bl.a. være mulighed for at høre mere om, hvordan forebyggelseskonsulenter kan bruges til at nå ud de borgere, der af forskellige grunde ellers ikke ses eller høres i et kommunalt system.

Social ulighed i sundhed blandt ældre

På dette års ældrekonference sætter vi fokus på temaet ”Anderledes Ældreliv”. Alle mennesker er forskellige – også i alderdommen. Vi har forskellige ønsker til livet, og vi kommer med forskellige udfordringer og behov i hverdagen. På konferencen stiller vi derfor skarpt på, hvordan kommunernes tilbud på ældreområdet kan rumme denne mangfoldighed.

Selvom mange ældre har et godt helbred og oplever, at de kan gøre, hvad de har lyst til, viser undersøgelser, at der fortsat er stor ulighed i sundhed – også blandt ældre. Der er for eksempel cirka 10 pct. forskel på, hvordan man vurderer sit fysiske helbred afhængigt af, om man har afsluttet folkeskolen, eller har taget en mellemlang- og længerevarende uddannelse.

Uligheden har også vist sig i forbindelse med udbruddet af corona-virus. Krisen har særligt ramt dem, der har det sværest. Det gælder blandt andet socialt udsatte ældre, som oftere har et dårligt helbred og kroniske sygdomme, og derfor er mere sårbare over for coronavirussen.  

På konferencen bruger vi derfor formiddagen på at dykke ned i de problematikker, der er på spil i forhold til socialt udsatte ældre. Hvordan imødekommer og håndterer vi bedst ældre med anderledes behov? Og hvilke kompetencer skal der til? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring.

Hvordan kan vi bruge de forebyggende hjemmebesøg?

På konferencen vil der også være mulighed for at høre nærmere om, hvordan de forebyggende hjemmebesøg kan bruges til at få kontakt til de ældre, som af forskellige årsager ellers ikke ”ses eller høres” i et kommunalt system. 

Vi får bl.a. besøg af Anne Dorthe Prisak, forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune og formand for SUFO, der kommer og fortæller om, hvordan loven virker, når forebyggelseskonsulenter omsætter den til daglig praksis. Hvad er mulighederne? Hvor er udfordringerne? Og hvad kræver det? Det kan du høre meget mere om den 21. september på Comwell i Kolding.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig konferencen og læse det fulde program for dagen her:

Tilmeld

Tilmeld KL's Ældrekonference 2021

KONFERENCER OG MESSER