24. juni 2021

Demens blandt etniske ældre – hvordan imødekommer kommunerne særlige behov?

På KL’s Ældrekonference 2021 får vi blandt andet besøg af Neuropsykolog og seniorforsker Rune Nielsen, der i 2020 vandt Dansk Psykolog Forenings Seniorforskningspris for projektet CLEAR, hvis formål har været at udvikle modeller for den kommunale demensindsats, der imødekommer etniske minoriteters særlige behov.

Temaet for KL’s Ældrekonference 2021 er Anderledes Ældreliv, hvor vi blandt andet sætter fokus på ældre etniske minoriteter. Her vil Rune Nielsen holde et oplæg omkring sin forskning indenfor den tværkulturelle neuropsykologi.

Projektet CLEAR (Closing the Ethnic Gap in Dementia Care) har blandt andet fokuseret på kortlægning af udfordringer i udredning, behandling og pleje af demens blandt patienter med etnisk minoritets baggrund. Til dette har Rune og holdet bag projektet udviklet metoder til at overkomme specifikke udfordringer. Resultaterne har givet stor positiv effekt og kunne implementeres direkte i praksis til gavn for de sårbare patienter. En række af metoderne er tilmed allerede implementeret i nationale kliniske retningslinjer for demensdiagnostik i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Holland. Desuden peger studiet på, at interventionerne er gennemførlige i kommunalt regi med de eksisterende ressourcer.

Kom og bliv inspireret til, hvordan I i jeres kommune, kan være med til at gøre en forskel for etnisk sårbare grupper og hør mere om Runes forskning på KL’s Ældrekonference d. 21. september 2021.

Udover etniske minoriteter fokuserer konferencen også på social udsatte ældre og ældre med handicap.

 

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2021