14. september 2020

Udmøntning af forsøgsordning

Udmøntning af forsøgsordning med henblik på at understøtte kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb 2020-2023.

Styrkelse af kommunernes forebyggelsesindsats

Sundhedsstyrelsen inviterer kommunerne til at søge om midler fra puljen Styrket rygestoptilbud til særlige grupper (rygestoppuljen). Ansøgningsfrist er den 16. oktober 2020.

Puljens formål er at understøtte og styrke kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere, der ryger og gerne vil have hjælp til et rygestop. Kommuner kan ansøge om midler til indsatser med fokus på at styrke rygestopindsatsen over for udsatte borgere, særligt borgere med psykiske lidelser. Kommunerne kan også bruge puljemidler til andre udsatte borgere, fx borgere med anden afhængighed eller hjemløse, hvor det vurderes, at der er behov for udvidet støtte i forbindelse med rygestop i forhold til kommunens nuværende rygestopforløb. Læs mere om puljen her.

 

Fakta

Mål: flere borgere med psykiske lidelser opnår røgfrihed gennem

- et tilbud om et kommunalt kvalitetssikret rygestopforløb

- henvisning til, deltager i og gennemfører et fleksibelt kommunalt rygestopforløb med mulighed for udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin