09. september 2020

Tilmelding: Specialuddannelsen i borgernær sygepleje – nyt hold starter i november 2020

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje starter et nyt hold op i november 2020. Tilmeldingsfristen er 1. oktober 2020.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er et uddannelsestilbud til kommunale sygeplejersker. Specialuddannelsen understøtter udviklingen af det nære sundhedsvæsen med flere komplekse opgaver og skal bidrage med et fagligt løft af sygeplejen i kommunerne.

Med specialuddannelsen i borgernær sygepleje får sygeplejersker et kompetenceløft til at varetage de flere og mere krævende opgaver, der kommer i takt med, at borgere lever længere med flere sygdomme, bliver boende længere i eget hjem og bliver udskrevet tidligere fra hospitalet.

Specialuddannelsen klæder sygeplejersken på til at:

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
  • sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret og understøtter det løbende kvalitetsarbejde
  • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

De færdiguddannede sygeplejersker med en specialuddannelse i borgernær sygepleje udtrykker blandt andet, at de har opnået en større forståelse af den organisatoriske kompleksitet, og at det har skabt en øget bevidsthed om samarbejdet på tværs – både i forhold til samarbejdspartnere og på tværs af sektorer.

Indholdet i uddannelsen er direkte målrettet den kommunale praksis og har fokus på mange af de patientgrupper, som kommunale sygeplejersker dagligt er i kontakt med. Uddannelsens sigte er at bidrage til et solidt løft i form af mere teoretisk viden, der kan omsættes og bruges direkte i praksis.