01. september 2020

KL lancerer ny webinarserie - fælles læring for et stærkt sundheds- og hygiejneberedskab

Du har nu mulighed for at tilmelde dig to nye webinarer, som KL udbyder for at ruste kommunerne bedst muligt til det fortsatte arbejde med sundhedsberedskabet.

KL udbyder to webinarer om fælles læring i arbejdet for et stærkt sundheds- og hygiejneberedskab

Sundhedsstyrelsen forventer, at corona-pandemien vil forløbe som en langstrakt bølge, der vil strække sig langt ind i efteråret, måske endda året ud. Derfor vil arbejdet med sundhedsberedskab og smittehåndtering komme til at fylde meget i kommunerne og andre dele af samfundet den kommende tid.

KL inviterer direktører, chefer, ledere, konsulenter og andre interesserede til to webinarer, hvor vi ser på læringen af kommunernes håndtering af corona-pandemien, både set inde- og udefra, og hvor vi ser på de fremtidige rammer for beredskabet.

  • Webinar 1: Et stærkt sundheds- og kriseberedskab – vi ruster os med seneste fælles viden og læring. Afholdes den 1. oktober 2020, kl. 10.00-12.30 og sætter fokus på organisering, ledelse og samarbejde om bl.a. test, opsporing og isolation i arbejdet med at bekæmpe corona.  
  • Webinar 2: En stærk kommunal hygiejneorganisation i lyset af corona. Afholdes den 22. oktober 2020, kl. 10.00-12.30 og sætter fokus på, hvordan vi får hygiejneindsatsen bedst forankret i kommunen.

Nedenfor uddybes indholdet i de to webinarer:

Et stærkt sundheds- og kriseberedskab – vi ruster os med seneste fælles viden og læring

Kommunerne kan aktivt bruge de mange erfaringer og viden, de har fået, særligt omkring sundhedsberedskaberne, fx i den situation, hvor kommunen pludselig bliver et hotspot. På webinaret samler vi den seneste viden. Vi ser både tilbage og frem gennem samtaler med kommuner og de centrale sundhedsmyndigheder med fokus på organisering, ledelse, samarbejde om smitteopsporing, test og kommunikation.

På webinaret kan du bl.a. høre:

  • Silkeborg og Ringsted Kommune fortæller om deres erfaringer med krisestyring, herunder arbejdet med smitteopsporing, samarbejde om test og om, hvordan man som kommune håndterer pludselig at blive et hotspot.
  • Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller om samarbejdet med kommunerne. Med etablering af den nye Styrelse for Forsyningssikkerhed ser vi på de fremtidige rammer for samarbejdet om corona.

En stærk kommunal hygiejneorganisation i lyset af corona

Webinaret er især målrettet ledelsesniveauet i kommunerne og sætter fokus på, hvordan kommunerne – store eller små – bedst tilgår arbejdet med at sikre en stærk og vedblivende hygiejneorganisation. Webinaret vil bl.a. tage afsæt i viden fra KL’s Center for Forebyggelse i praksis nylige afholdte temadage for kommunerne om infektionshygiejne. Statens Serum Institut giver deres anbefalinger til, hvordan kommunerne tilgår opgaven og samarbejdet, herunder de metoder, de udvikler til at understøtte kommunernes arbejde. To kommuner fortæller om erfaringerne med deres hygiejneorganisation, herunder at få bragt viden og handling ud i alle led.

På webinaret kan du bl.a. høre:

  • KL’s Center for Forebyggelse i praksis fortæller om, hvordan kommunerne bedst organiserer hygiejneindsatsen og fastholder indsatsen.
  • Statens Serum Institut fortæller om de vigtige elementer i hygiejneindsatsen, herunder erfaringerne fra samarbejdet med kommunerne under den foreløbige corona-pandemi.
  • To kommuner deler deres viden og erfaringer med etablering af en hygiejneorganisation.

Praktiske oplysninger

Webinarerne streames direkte fra KL-huset med KL som vært. Nærmere program følger.

Prisen er 600 kr. excl. moms for ét webinar og 950 kr. hvis du deltager i begge webinarer. Adgangen er personlig og gælder én person.

Når du har købt adgang, kan du se med, når webinaret sendes og stille spørgsmål på chatten. Du har adgang til optagelserne i 3 måneder efter og kan gense dem, så mange gange du ønsker.

Arrangement

Kurser Webinarer om kommunernes sundheds- og hygiejneberedskab