09. september 2020

Har I lyst til at arbejde med at styrke den grundlæggende pleje i praksis?

KL og de faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet i Fremfærd Sundhed og Ældre vil gerne invitere en række kommuner til at deltage i kommende projekt om at styrke den grundlæggende pleje i praksis.

Den grundlæggende pleje udgør fundamentet i det nære sundhedsvæsen. I disse år oplever kommunerne imidlertid, at flere og mere specialiserede plejeopgaver flyttes fra hospitalerne ud i den kommunale ældrepleje – og derfor har fokus naturligt rettet sig mod at sikre kvaliteten af disse nye opgaver samt at håndtere medfølgende kompleksitet i arbejdsgange og borgerforløb.

Der er derfor opstået et behov for at få revitaliseret og styrket værdien af den grundlæggende pleje i kommunerne, så medarbejderne i hverdagen ikke oplever en modsætning mellem den brede plejeindsats og den mere specialiserede opgaveløsning i det enkelte hjem.

Formål med projekt

Fremfærd Sundhed og Ældre ønsker med dette projekt at bidrage til arbejdet med at varetage den grundlæggende pleje i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Der er brug for at få styrket den faglige forståelse af, hvad det er for opgaver og kompetencer, der knytter sig til at varetage den grundlæggende pleje anno 2020.

Projektet kort fortalt

Projektet tager derfor udgangspunkt i et interventionsdesign, hvor der arbejdes i to spor:

  • Et oversætterspor: Her skal der arbejdes med at udvikle en ny måde at tale om grundlæggende pleje, og med at klæde ledere og andre nøglemedarbejdere på til at understøtte implementering heraf. Sporet vil gå på tværs af de deltagende kommuner omfatte chefer, ledere og TR’ere eller andre nøglemedarbejdere.
  • Et organisationsspor: Her skal der arbejdes med at skabe oversættelsesrum, hvor ledere og medarbejdere på tværs faglighed og niveauer, kan skabe fælles referenceramme og aftale prøvehandlinger. Der lægges op til en meget bred repræsentation af ledere og medarbejdere i driften.

I kan finde en uddybende beskrivelse af projektet i vedhæftede projektbeskrivelse, samt oplysninger om hvordan man tilmelder sig projektet.

  • PDF

    Invitation til projekt om grundlæggende pleje i praksis.pdf