29. oktober 2020

Kender du dine og ledelsens forpligtelser, når du varetager opgaver efter sundhedsloven?

KL webinar d. 8 december om de regler kommunerne skal være opmærksomme på, når de varetager sundhedsfaglige opgaver.

Opgaverne på sundhedsområdet er mange og forskellige og spænder lige fra medicinhåndtering til mere komplicerede sygeplejefaglige opgaver og gælder for alle borgere, uanset om de bor hjemme, på et bosted eller på et plejehjem.

Det er ofte opgaver, hvor det er vanskeligt for både ledere og medarbejderne at vurdere, hvor opgaven lovgivningsmæssigt hører hjemme, og hvilke særlige forhold de skal tage højde for, når de udfører opgaven.

KL afholder derfor d. 8. december fra klokken 14-16 webinar om varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i kommunerne. Webinaret henvender sig til ledere og medarbejdere på ældre- sundheds- og socialområdet:

Webinaret vil gøre ledere og medarbejdere klogere på:

  • Hvad er status for udviklingen af det nære sundhedsvæsen?
  • Hvad siger reglerne om varetagelse af de sundhedsfaglige opgaver, og hvordan kan det omsættes i forhold til den enkelte kommunes organisering?
  • Hvad er kommunens, ledelsens og medarbejderens ansvar? Og er der forskel på det ansvar, hvis man fx arbejder på et botilbud med pædagogiske opgaver, eller som medarbejder på et plejehjem?

Tilmelding

Du kan læse nærmere om arrangementet og tilmelde dig ved at trykke på boksen nedenfor.

Arrangement

Møder og netværk Webinar om delegerede sundhedsfaglig opgavevaretagelse