23. november 2020

Orientering om fremkomne ansøgninger til SST vedr. pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

Orientering på vegne af Sundhedsstyrelsen vedr. fremkomne ansøgninger til pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Den 24. august 2020 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen på 245 mio. kr. med ansøgningsfrist den 19. oktober kl. 12.

Efter ansøgningsfristens udløb er Sundhedsstyrelsen gjort opmærksom på tilsendte puljeansøgninger, som ikke var fremkommet til Sundhedsstyrelsen, og som heller ikke findes i Sundhedsstyrelsens it-/mailsystem.

Derfor ønsker Sundhedsstyrelen nu at sikre, at alle tilsendte ansøgninger fra kommunerne er kommet frem til Sundhedsstyrelsen mhp. at kunne behandle disse. I bilaget nederst på siden fremgår en oversigt over kommuner og ansøgninger, som er fremkommet til Sundhedsstyrelsen. Bemærk, at nogle kommuner har sendt mere end en, hvilket også fremgår af bilaget.

Såfremt der er fremsendt en ansøgning, og denne ikke fremgår af bilaget, bedes I skrive til Berit Soon Olsen på e-mail bsol@sst.dk senest torsdag den 26. kl. 12 sammen med dokumentation for, at ansøgningen er fremsendt til Sundhedsstyrelsen inden for ansøgningsfristen.

Fremgår jeres ansøgning af bilaget, behøver I ikke gøre yderligere.

Bilag

  • PDF

    Oversigt over fremkomne ansøgning til SST - pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen .pdf