23. november 2020

Hold 2 dimitterer fra specialuddannelse i borgernær sygepleje

120 sygeplejersker dimitterer i november 2020 fra specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Uddannelsen ruster sygeplejerskerne til at kunne håndtere den stigende kliniske kompleksitet hos borgerne i kommunerne.

Hold 2 dimitterer fra specialuddannelse i borgernær sygepleje

Borgerne udskrives tidligere fra sygehus, har flere kroniske sygdomme, et stort indtag af forskellig medicin og komplekse forløb præget af uforudsigelighed. Dette stiller nye krav til de kommunalt ansatte sygeplejersker. Specialuddannelsen i borgernær sygepleje løfter bl.a. sygeplejerskernes kompetencer til at koordinere komplekse patientforløb på tværs af sektorer. Uddannelsen blev oprettet i 2018 og med hold 2’s dimission står 220 specialuddannede sygeplejersker klar til at håndtere den stigende kompleksitet i patientforløb, som de møder i kommunerne. Yderligere 60 sygeplejersker starter på uddannelsen i slutningen af november.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje blev til i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, PLO og Danske Professionshøjskoler. Uddannelsen varer et år og består af 28 ugers intern klinik, 6 ugers ekstern klinik og 6 ugers teoriundervisning.    

Ifølge uddannelseskoordinator i Region Midtjylland, Anne Marie Lerche Pedersen, har uddannelsen bidraget til samarbejdet mellem primærsektor og sygehus.

”Specialuddannelsen styrkes af, at kursisterne er på klinikophold netop på de hospitaler, de i forvejen samarbejder med. Det er til gensidig gavn og nytte for alle de sundhedsfaglige kolleger og borgere vi samarbejder omkring. De erfarne kursister i vores hospitalsafdelinger sætter lys på ting, vores egne sygeplejersker måske er blinde for, og har derfor mulighed for sparring og de gode dialoger omkring de faglige vurderinger. Det er så enkelt, men at møde de ansatte kolleger i hospitalsafdelingen, som de ofte deler patienter med, fx i forhold til at indlægge eller modtage udskrevne patienter, har øget forståelsen for hinandens arbejdsgange gennem specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Det har uddannelsen sat spot på, og den har gjort en stor forskel”, siger Anne Marie Lerche Pedersen.  

De kommunale sygeplejersker er også blevet klogere på arbejdsgangene på hospitalet: ”De kommunale sygeplejersker har under praktikken på hospitalet fået en anden forståelse for, hvordan hospitalspersonalet bruger den information, de giver dem gennem indlæggelsesrapporter m.m., og hvad informationen betyder for behandlingen, for udskrivelsen, og for hvad der er bedst for borgeren”, siger hun.