19. november 2020

Åbent for tilmelding til anden runde af webinar om fagligt forsvarlig varetagelse af sundhedsfaglige opgaver

Vi har oplevet stor interesse for KL's webinar om delegerede sundhedsfaglige opgaver. Derfor åbnes nu for tilmelding til 2. runde af webinaret.

Kommunerne varetager flere og mere komplekse opgaver på social- og sundhedsområdet. Fælles for opgaverne er, at de varetages på vegne af en læge – de er delegeret til kommunen. Det stiller krav til den kommunale ledelse ift. at sikre, at medarbejdernes kompetencer matcher opgavens kompleksitet. Udviklingen stiller også krav til medarbejderne om dokumentation og journalføring og om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed – når opgaverne løses efter sundhedsloven.

Praktisk information og tilmelding

På webinaret, som afvikles d. 3. februar kl. 14.00-16.00, kan du blive klogere på rammer og muligheder ved varetagelse af delegerede sundhedsopgaver: Hvad siger reglerne og hvordan skal de forstås i den kommunale organisering?

Arrangement

Kurser KL's webinar om delegerede sundhedsfaglig opgavevaretagelse (2. runde)

×

Log ind