13. maj 2020

Ny app giver mulighed for videokonsultation med egen læge

Ny app gør det nemmere for læger og sundhedspersonale at hjælpe borgere uden NemID med at starte en videokonsultation.

Med ’Kontakt Læge’ app’en kan social- og sundhedsfagligt personale hjælpe borgere uden NemID med at starte en videokonsultation med egen læge.

Mange kender efterhånden appen ”Min Læge”. En app som gør det muligt at foretage videoopkald med egen læge ved brug af sit NemID. En mulighed, som for alvor har fået sin berettigelse efter udbruddet af COVID-19. For nogle borgere kan det dog være sværere end som så at benytte denne mulighed. Der er borgere, som ikke har et NemID og der vil være borgere, som ikke er i stand til at bruge det.

Københavns Kommune har udviklet den nye app ”Kontakt Læge”, hvilken er en videreudvikling af app’en ”Min Læge”. Appen er en teknisk løsning, som gør det muligt for kommunens medarbejdere at hjælpe borgere uden NemID med at gennemføre en videokonsultation med egen læge.

KL og Danske Regioner vurderer, at denne løsning er omfattet af den nuværende midlertidige aftale, som RLTN har aftalt med PLO om honorering af videokonsultation – for bl.a. at forebygge smitte med COVID-19.

Videokonsultationen erstatter en almindelig konsultation, der ellers ville være gennemført ved fysisk fremmøde eller sygebesøg. I denne aftale er der ikke formkrav til den tekniske løsning.

Københavns Kommune og MedCom har udarbejdet information og vejledninger samt tilbud om support i brugen af appen, som du finder ved at klikke her.