27. maj 2020

Mange ældre risikerer ”sort skærm” fra 2. juni

En omlægning af tv-signalet betyder, at op mod 150.000 danske tv-seere risikerer ”sort skærm” fra 2. juni. En stor del heraf er ældre borgere, der stadig modtager tv med almindelig antenne. Kommuner kan henvise borgere med behov for råd og vejledning til Kulturministeriets telefoniske hotline på 41 39 39 41 eller kampagnehjemmesiden www.sortsignal.dk

Mange borgere i kommunerne risikerer ”sort skærm” i løbet af kort tid, hvis de fortsat modtager tv med almindelig antenne. Det skyldes, at der efter planen sker et skift til nye og færre frekvenser fra den 2. juni i år, ligesom man samtidig går over til en ny udsendelsesteknologi, som ældre fjernsyn ikke kan modtage.

Baggrunden for ændringerne er en bred politisk beslutning fra februar 2015 om fra 2020 at frigøre tidligere tv-frekvenser til at sikre bedre mobil bredbåndsdækning – ikke mindst i tyndt befolkede dele af landet. Det er tidligere anslået, at overgangen til den nye teknologi betyder, at op mod 90.000 husstande, svarende til omkring 150.000 borgere, er nødt til at skifte til nyt modtageudstyr, hvis de skal kunne modtage tv fremover.

Omlægningen kan påvirke isolerede ældre

Tidspunktet for overgangen til det nye tv-signal har vist sig at være uheldig set i lyset af coronakrisen – ikke mindst for de ældre, der ikke har samme mulighed for at bevæge sig ud eller få besøg. Det er dog fortsat muligt for ældre på plejehjem at få installeret nyt modtageudstyr.

Personer, som indfinder sig på bl.a. plejecentre for at levere serviceydelser anses ikke for at være besøgende, jf. bekendtgørelse nr. 371 af 4. april 2020. Disse persongrupper er derfor ikke omfattet af de besøgsrestriktioner, som er indført for at beskytte sårbare beboere, som bor på plejecentre mv., mod smitte med corona.

Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at en person, der professionelt leverer eller bistår med installation/tilpasning af tv-modtageudstyr, kan anses for at levere serviceydelser.   

Det nye signal kan ikke udskydes yderligere

Kulturministeriet har tidligere udskudt overgangen til det nye signal, der egentlig skulle være gennemført 31. marts 2020, for at give borgere, der berøres af ændringen, bedre tid til at anskaffe og installere det nødvendige modtageudstyr. Ministeriet er dog forhindret i at udskyde signalet yderligere, da man er internationalt forpligtet til at afgive de pågældende tv-frekvenser inden udgangen af juni.

Få råd og vejledning på www.sortsignal.dk

Kulturministeriet har siden februar kørt kampagnen ”Sort Signal” for at forberede og oplyse borgerne om omlægningen af tv-signalet og risikoen for sort skærm, og for at give flest mulige borgere tid til at anskaffe og installere nyt udstyr.

Ministeriet har desuden, på opfordring fra KL, sendt et brev ud til kommunerne den 2. marts 2020 for at informere om overgangen til det nye tv-signal. Her fremgår det, at kommunale medarbejdere – ikke mindst på plejehjem og i hjemmeplejen – kan henvise til Kulturministeriets hotline på 41 39 39 41 eller kampagnehjemmesiden www.sortsignal.dk, hvis de møder spørgsmål fra ældre borgere, der er nervøse for at miste tv-signalet.