28. maj 2020

5 ekstra pladser til netværk for konsulenter på sundheds- og ældreområdet - og nye datoer for netværket!

På grund af COVID-19 er første møde i netværket for konsulenter på sundheds- og ældreområdet flyttet til d. 19. og 20. august 2020. Som følge heraf har vi fået mulighed for at udbyde 5 ekstra pladser.

KL's netværk for konsulenter på sundheds- og ældreområdet

KL har oprettet et netværk for kommunale konsulenter på sundheds- og ældreområdet. Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser på sundheds- og ældreområdet med fokus på de heraf afledte konsekvenser for konsulenternes opgaver og den kommunale praksis.

Omdrejningspunktet for netværket er udvikling af det nære sundhedsvæsen. Vi vil få flere og flere borgere med behov for pleje og hjælp, vores borgere bliver udskrevet tidligere og kommer hjem med mere komplekse problemstillinger, og vi ser en stadig strøm af opgaver, som det forventes, at vi kan løse. Gennem oplæg og drøftelser tager fat i nogle af de konkrete faglige problemstillinger. Samtidig vender vi blikket mod, hvad disse problemstillinger fordrer på den organisatoriske bane, og hvordan vi kan arbejde med det.

En del af programmet på netværksmøderne vil være fastlagt på forhånd med inspirerende oplægsholdere, eksempler fra virkeligheden og besøg i ministerier og styrelser. Men vi prioriterer også, at der er tid og rum til at gå ind i de forhold og konkrete udfordringer, som optager jer lige nu. 

Praktisk information om netværket for konsulenter på sundheds- og ældreområdet

De fire netværksmøder afvikles i 2020 og 2021. Netværksmøderne er fastlagt til følgende dage:

  • Den 19.-20. august 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle – kl. 12-12
  • Den 29. oktober 2020 i en værtskommune (øst) – halv dag
  • Den 11. februar 2021 i en værtskommune (vest) – halv dag
  • Den 22. april 2021 i KL-huset, København – hel dag

Ekstra pladser

På grund af COVID-19 er første møde i netværket for konsulenter på sundheds- og ældreområdet flyttet til d. 19. og 20.  august 2020. Som følge heraf har vi fået mulighed for at udbyde 5 ekstra pladser. 

Du kan derfor stadig nå at tilmelde dig netværket. Du kan læse mere om netværket på nedenstående link samt tilmelde dig. Det er først til mølle med frist senest d. 16. juli 2020.

Arrangement

Møder og netværk VENTELISTE: KL-netværk for kommunale konsulenter på sundheds- og ældreområdet