03. juni 2020

Udvikling af et digitalt dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom og deres pårørende

Et partnerskab bestående af KL, Alzheimerforeningen, rådgivningsvirksomheden Type2dialog og digitalbureauet GORM Agency er gået sammen om et projekt, som – med støtte fra Innovationsfonden - skal udvikle landets første digitale dagcenter for personer med demenssygdom og deres pårørende.

I landets kommuner lever omtrent en halv million borgere med en demenssygdom. Under COVID-19 har kommunerne måtte lukke plejecentre og dagtilbud for at mindske smittespredning af coronavirus – hvilket har været særligt udfordrende for personer med demenssygdom og deres pårørende, som har mistet deres vante struktur i dagligdagen og er nødsaget til at opholde sig langt mere i eget hjem end tidligere. Det nye digitale dagcenter vil forsøge at hjælpe personer med demenssygdom med tilbud om aktiviteter og sociale fællesskaber i en dagligdag som under udbruddet af coronavirus i højere grad må foregå derhjemme.

Digital innovation skal hjælpe med at tage hånd om vores svageste medborgere

Borgere med demens udgør en del af gruppen som benytter dagcentre og andre aktivitetsmuligheder til at fastholde strukturen og indholdet i deres dagligdag. Udviklingen af et digitalt dagcenter skal understøtte livskvaliteten hos borgerne med demenssygdom og afhjælpe presset på deres pårørende.

Det digitale dagcenter er et projekt som udspringer af et partnerskab bestående af Kommunernes Landsforening, Alzheimerforeningen, rådgivningsvirksomheden Type2dialog, og digitalbureauet GORM Agency – med støtte fra Innovationsfonden.

Et fleksibelt og alsidigt tilbud

Det digitale dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom til at opretholde en hverdag med struktur, tryghed, indhold og livskvalitet – særligt for hjemmeboende borgere. Dermed vil dagcentret også være med til at aflaste pårørende.

Projektets afsæt vil være en kortlægning af, hvilke erfaringer der allerede er gjort ift. digitale løsninger rettet mod personer med demenssygdom, så dagcentret kan bygge på det bedste af det, som allerede findes.

Plejecentre, dagtilbud, borgere, pårørende, fagprofessionelle, private organisationer mv. er med inde i maskinrummet, således sikres at projektets parter har flest mulige erfaringer og sparringspartnere tilgængeligt.

Dagscentret vil være klar til brug i september

Dagcentret udvikles fra 1. maj 2020 og de kommende måneder. Målet er, at de første personer med demenssygdom og deres pårørende kan begynde at bruge den første udgave af dagcentret omkring 1. oktober 2020.

Efter 1. september 2020 vil dagcentret skulle udvikles videre, og det skal undersøges, om den viden der opbygges, kan komme andre målgrupper end personer med demenssygdom til gavn. Målet er, at dagcentret også skal eksistere ud over COVID-19-perioden.