11. juni 2020

Tilmelding er åben til KL's ledernetværk for sundheds- og ældrechefer

Der er åbent for tilmelding til KL's netværk for sundheds- og ældrechefer. Netværket skal danne en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser, herunder de pågående drøftelser om en sundhedsreform og konsekvenserne heraf for kommunerne fx ift. forventninger til kommunerne om samarbejder og standardisering. Deltagerne vil have mulighed for at komme med ønsker til temaer der skal drøftes i netværket.

Ledernetværk for sundheds- og ældrechefer

Ledernetværket for sundheds- og ældrechefer drives og faciliteres af KL.

Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser, herunder de pågående drøftelser om en sundhedsreform og konsekvenserne heraf for kommunerne fx ift. forventninger til kommunerne om samarbejder og standardisering.

Formål med ledernetværket

I netværket vil vi vidensdele, sparre og sammen udvikle forslag til ny kommunal praksis. Temaerne kunne for eksempel være:

  • Organisatoriske udfordringer, fx lægeligt samarbejde eller opgavevaretagelse i bl.a. hjemmesygeplejen.
  • Styringsudfordringer fx muligheder for afgrænsning af opgaveglidning eller anvendelse af data som styrings- og kvalitetsværktøj.
  • Faglige temaer som har særligt fokus i den nationale dagsorden for sundhedsvæsenet, fx medicin- og hygiejneområdet, som har vist sig særligt aktuelle i forbindelse med Corona-situationen i Danmark.

Kommunerne forventes at bidrage aktivt til planlægning og afvikling af møderne. I forbindelse med tilmelding til netværket vil der være mulighed for at prioritere tre emner, der ønskes belyst og drøftet.

For at sikre optimale rammer for vidensdeling og sparring og give deltagerne mulighed for at mødes med ledere fra andre kommuner end dem, de normalt møder i klyngeregi, sundhedsaftaleregi m.v., vil netværket, afhængig af tilmeldingerne, blive opdelt i to grupper.

I forbindelse med netværket introducerer KL desuden et digitalt netværksforum (yammer), hvor materialer fra møderne bliver delt, og hvor deltagerne kan kommunikere og spare med hinanden indbyrdes.

Praktisk information

Møderne er planlagt som følger:

  • Den 25. november 2020 i KL huset, København -  kl. 10-16
  • Den 9. eller 10. marts 2021 i DGI Århus – kl. 10-16
  • Den 20. eller 21. april 2021 i DGI Århus - kl. 10-16
  • Den 10. juni 2021 i KL-huset, København – kl. 10-16

Bemærk venligst at møderne henholdsvist d. 10. marts, samt 21. april 2021 kun bliver aktuelt såfremt antallet af deltager nødvendiggører at opdele netværket i to grupper. I dette tilfælde vil deltagerne, snarest muligt efter tilmeldingsfristen, modtage besked om hvilken dag den pågældende gruppe mødes.

Såfremt der skulle opstå nogle spørgsmål eller tilsvarende, kan student Sebastian Swane Abildgaard kontaktes på SSAB@KL.DK eller telefon: 30 24 99 79

Pris og tilmelding

Prisen for at deltage i netværkets fire møder er 8995 kroner. Tilmeldingsfristen er d. 1. oktober 2020.

Tilmeldingen til netværket er bindende og vi håber, at du har mulighed for at deltage i alle fire møder.

Som følge af COVID-19 har KL stor fokus på sikkerheden. Netværket vil derfor blive afholdt under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer, der lever op til myndighedernes retningslinjer.  Hvis vi er nødsaget til at aflyse netværket, vil deltagerne få det fulde beløb refunderet.

Arrangement

Møder og netværk KL-netværk for sundheds- og ældrechefer

Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser, herunder de pågående drøftelser om en sundhedsreform og konsekvenserne heraf for kommunerne.