16. juni 2020

Kom til KL’s Ældrekonference 2020!

Så er der åbent for tilmelding! Kom til KL’s Ældrekonference den 29. september 2020 på Hotel Comwell i Kolding, hvor vi i år sætter fokus på ”Anderledes Ældreliv”.

På dette års konference sætter vi fokus på anderledes ældreliv. Alle mennesker er forskellige – også i alderdommen. Vi har forskellige ønsker til livet, og vi kommer med forskellige udfordringer og behov i hverdagen. På konferencen stiller vi skarpt på, hvordan kommunernes tilbud på ældreområdet kan rumme denne mangfoldighed.

Hvordan imødekommer og håndterer vi bedst ældre med anderledes behov? Fx socialt udsatte ældre, ældre med anden etnisk herkomst og ældre med handicap. Hvilke kompetencer skal der til? Og hvad har corona-krisen betydet for netop disse ældregrupper? Det er nogle af de spørgsmål, KL rejser på til årets ældrekonference

For at belyse emnet fra flere forskellige vinkler har KL både inviteret praktikere, forskere, pårørende og borgere til at give deres besyv med. På konferencen vil der således både være mulighed for at få nærmere indblik i de facetter og udfordringer, der følger med et anderledes ældreliv, samt høre mere om, hvordan man som sundhedsprofessionel, plejeansvarlig, leder eller politiker kan udvikle og fremme indsatsen på ældreområdet.


Program

Du kan se hele programmet her

Hør blandt andet:

  • Overlæge Henrik Thiesen fortælle om behandling og forebyggelse af sygdom blandt socialt udsatte eller hjemløse ældre med afsæt i cases fra det opsøgende SundhedsTeam i Københavns Kommune.
  • Anne Dorthe Prisak, forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune, fortælle er sine erfaringer med forebyggende hjemmebesøg hos udsatte ældre, samt de muligheder og udfordringer der er i den nuværende lovgivning.
  • T. Rune Nielsen, neuropsykolog og Ph.d ved Nationalt Videnscenter for Demens, fortælle om forskningsprojektet CLEAR (Closing the Ethnic Gap in Dementia Care), der har til formål at udvikle nye modeller for etniske minoriteter i den kommunale demensindsats.

 

COVID-19 retningslinjer

Som følge af COVID-19 har KL stor fokus på sikkerheden. Arrangementet vil derfor blive afholdt under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer, der lever op til myndighedernes retningslinjer. Det betyder bl.a., at der i år udbydes et begrænset antal billetter til konferencen. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, så skynd dig at tilmeld dig!

 

Tilmelding

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2021