01. juli 2020

Har du husket at tilmelde dig KL’s Ældrekonference?

Der er stadig ledige pladser til KL’s Ældrekonference den 29. september 2020, som i år har temaet ”Anderledes Ældreliv”.

Social ulighed i sundhed blandt ældre

På dette års konference sætter vi fokus på anderledes ældreliv. Alle mennesker er forskellige – også i alderdommen. Vi har forskellige ønsker til livet, og vi kommer med forskellige udfordringer og behov i hverdagen. På konferencen stiller vi derfor skarpt på, hvordan kommunernes tilbud på ældreområdet kan rumme denne mangfoldighed.

Selvom mange ældre har et godt helbred og oplever, at de kan gøre, hvad de har lyst til, viser undersøgelser, at der fortsat er stor ulighed i sundhed – også blandt ældre. Der er for eksempel cirka 10 pct. forskel på, hvordan man vurderer sit fysiske helbred afhængigt af, om man har afsluttet folkeskolen, eller har taget en mellemlang- og længerevarende uddannelse.

Uligheden har også vist sig i forbindelse med udbruddet af corona-virus. Krisen har særligt ramt dem, der har det sværest. Det gælder blandt andet socialt udsatte ældre, som oftere har et dårligt helbred og kroniske sygdomme, og derfor er mere sårbare over for coronavirussen.  

På ældrekonferencen bruger vi derfor formiddagen på at dykke ned i de problematikker, der er på spil i forhold til socialt udsatte ældre. Hvordan imødekommer og håndterer vi bedst ældre med anderledes behov? Hvilke kompetencer skal der til? Og hvad har corona-krisen betydet for netop disse ældregrupper? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring.

Forebyggende hjemmebesøg – en nøgle til de anderledes ældreliv?

Forebyggende hjemmebesøg giver mulighed for kontakt til ældre borgere, som af forskellige årsager ellers ikke ”ses eller høres” i et kommunalt system. Men hvordan virker loven, når forebyggelseskonsulenter omsætter den til daglig praksis? Hvad er mulighederne? Hvor er udfordringerne? Og hvad kræver det? Det kan du høre meget mere om på konferencen, hvor vi blandt andet får besøg af Anne Dorthe Prisak, forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune og formand for SUFO, der kommer og fortæller om sine erfaringer med forebyggende hjemmebesøg.

Tilmelding

Som følge af COVID-19 har KL stor fokus på sikkerheden. Arrangementet vil derfor blive afholdt under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer, der lever op til myndighedernes retningslinjer. Det betyder bl.a., at der i år udbydes et begrænset antal billetter til konferencen. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, så skynd dig at tilmeld dig!

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2021