31. juli 2020

Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed

KL deltager sammen med en lang række organisationer i et partnerskab, der skal modvirke ensomhed blandt ældre i forbindelse med genåbningen af Danmark.

I maj indgik et bredt flertal af partierne i Folketinget en aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Som led i aftalen blev det bl.a. besluttet at etablere et midlertidigt partnerskab på ældreområdet, som under genåbningen kan bidrage til at skabe tryghed og modvirke ensomhed blandt ældre. Aftalen kan læses her.

Partnerskabet, der faciliteres af FOA og Ældre Sagen, består af en lang række relevante interessenter og organisationer på ældreområdet – heriblandt myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører mv. 

Partnerskabet har først og fremmest til opgave at sætte nye initiativer i gang og indsamle gode ideer, som modvirker ensomhed, sårbarhed og støtter svækkede ældre under coronakrisen.

Første møder i partnerskabet

I juni blev de to første møder i partnerskabet afholdt. Møderne blev bl.a. brugt på at udarbejde og drøfte en strategi for afhjælpning af ensomhed blandt ældre under COVID-19. Partnerskabets strategi for arbejdet kan findes nederst på siden.

Derudover er møderne blevet brugt på at udveksle gode idéer og initiativer. Bl.a. kan det nævnes, at:

  • Folkehøjskolerne har udarbejdet en liste med mere end 100 eksempler på krisekreativitet i en Coronatid. Den kan findes her.

  • Læseforeningen har startet digitale læsegrupper for ældre. Læs mere om initiativet her.

  • Foreningen Samværd har siden 2017 afholdt ”Leg på plejehjem” med stor succes. Hver uge mødes tre generationer på plejehjemmet og tilbringer tid sammen med rytmik, musik, leg og samtale. Under coronakrisen har Samværd startet konceptet ”Vinduessang” som et alternativ til at ses og være sammen i en tid præget af besøgsforbud og isolation. Her tager musikværter ud og synger på afstand foran plejehjemsbeboernes vinduer og i deres gårdhaver til stor glæde for alle involverede. Du kan læse mere om konceptet her.

  • Aarhus Kommune har oprettet en corona-ensomhedspulje, så det bliver nemmere at sætte aktiviteter i gang igen. Alle kan søge midlerne, hvis aktiviteten foregår i kommunen. Læs mere om puljen her.

Casesamling på Socialstyrelsens hjemmeside

De gode erfaringer og initiativer, som partnerskabet indsamler og igangsætter er oprettet i en idébank på Socialstyrelsens hjemmeside, så kommuner, fagpersoner, bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører kan finde gode eksempler på og nye ideer til håndtering af konkrete udfordringer.

De øvrige tre partnerskaber på Social- og Indenrigsministeriets område vil ligeledes dele deres erfaringer i idébanken. Idébanken kan findes her.

  • PDF

    Strategi for afhjælpning af ensomhed blandt svækkede ældre under COVID-19