30. juli 2020

Initiativer for etniske minoriteter i den kommunale demensindsats

Antallet af ældre med demens blandt etniske minoriteter forventes at syvdobles frem til 2050. Men disse ældre søger ofte først hjælp sent i forløbet. Hvordan rummer vi bedst denne ældregruppes særlige behov? Hvad kræver det? Og hvilke kompetencer skal der til? Det kan du høre mere om på KL’s Ældrekonference 2020.

Antallet af ældre med demens blandt etniske minoriteter i Danmark forventes at syvdobles frem mod 2050. Det er en markant større stigning end den fordobling af antallet af personer med demens, som forventes i den danske befolkning generelt.

Men ældre fra etniske minoriteter søger ofte først hjælp sent i sygdomsforløbet, hvilket er med til at udelukke dem fra relevant medicinsk behandling, psykosocial støtte og rehabilitering. Der er således langt færre ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der får en formel demensdiagnose, får udskrevet demensmedicin eller bor på plejehjem sammenlignet med gruppen af etnisk danske ældre.

Forskningsprojektet CLEAR

Hvilke barrierer er det, der gør, at ældre med etnisk minoritetsbaggrund ikke opsøger egen læge eller benytter de tilbud, som kommunerne har til mennesker med demens? Og kan man udvikle tilbud, der gør, at de ældre og familierne med anden etnisk baggrund får den hjælp, de har behov for? Det er nogle af de spørgsmål, vi rejser på KL’s Ældrekonference den 29. september på Hotel Comwell i Kolding.

Her får vi bl.a. besøg af T. Rune Nielsen, neuropsykolog og Ph.d. ved Nationalt Videnscenter for Demens, der står bag forskningsprojektet CLEAR (Closing the Ethnic Gap in Dementia Care). Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan den kommunale rehabiliteringsindsats kan forbedres for ældre fra etniske minoriteter med demens.

Projektet gennemføres i samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital samt Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Odense kommuner.

Hvis du er interesseret i at høre mere om de foreløbige resultater af forskningsprojektet CLEAR, kan du tilmelde dig konferencen på nedenstående link. Her kan du også finde det fulde program for dagen.

Tilmelding

Som følge af udbruddet af COVID-19 har KL stor fokus på sikkerheden. Arrangementet vil derfor blive afholdt under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer, der lever op til myndighedernes retningslinjer. Det betyder bl.a., at der i år udbydes et begrænset antal billetter til konferencen. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2021