06. august 2020

Hvad gør vi, når virus rammer skævt?

Hvordan påvirker udbruddet af coronavirussen de ældste og mest udsatte grupper i samfundet? Og hvad kan kommunerne gøre for at modvirke den stigende ulighed i sundhed blandt ældre? Det kan du bl.a. høre professor og overlæge, Morten Sodemann, fortælle mere om på KL’s Ældrekonference den 29. september 2020.

Coronakrisen tydeliggør udfordringen med ulighed i sundhed

Coronakrisen har vist, at vi i Danmark har et godt og stærkt sundhedsvæsen, hvor dedikerede medarbejdere dagligt knokler for at løse og håndtere borgernes sundhedsproblemer og sygdomme, og hvor der samarbejdes på tværs af sektorer til gavn for borgerne.

Men krisen har også vist, at der findes problemer i sundhedsvæsenet, som kun er blevet tydeligere med udbruddet af COVID-19 virus – heriblandt den stigende ulighed i sundhed. Coronakrisen rammer skævt. Den rammer de mest udsatte. Dem der har det sværest. Det gælder blandt andet socialt udsatte ældre, som oftere har et dårligt helbred og kroniske sygdomme, og derfor er mere sårbare over for coronavirussen.

Men hvordan kan vi mindske denne ulighed i sundhedsvæsenet? Og hvad kan vi i kommunerne gøre for at komme uligheden til livs? Det kan du høre nærmere om på KL’s Ældrekonference den 29. september 2020, hvor Morten Sodemann bl.a. skal holde et oplæg om ulighed i sundhed blandt ældre.

KL sætter fokus på ”Anderledes Ældreliv”

På dette års konference sætter KL fokus på anderledes ældreliv. Alle mennesker er forskellige – også i alderdommen. Vi har forskellige ønsker til livet, og vi kommer med forskellige udfordringer og behov i hverdagen. På konferencen stiller vi derfor skarpt på, hvordan kommunernes tilbud på ældreområdet kan rumme denne mangfoldighed.

Hvordan imødekommer og håndterer vi bedst ældre med anderledes behov? Fx socialt udsatte ældre, ældre med anden etnisk herkomst og ældre med handicap. Hvilke kompetencer skal der til? Og hvad har corona-krisen betydet for netop disse ældregrupper? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring på konferencen.

Tilmelding

Som følge af udbruddet af COVID-19 har KL stor fokus på sikkerheden. Arrangementet vil derfor blive afholdt under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer, der lever op til myndighedernes retningslinjer. Det betyder bl.a., at der i år udbydes et begrænset antal billetter til konferencen. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencen. 

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2021