10. februar 2020

Pilottest af ny rapporteringsordning for utilsigtede hændelser

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med regioner og kommuner udarbejdet et forslag til, hvilke hændelser der skal rapporteres, og hvordan det skal gøres. Forslaget afprøves nu i et pilotprojekt, der kører fra marts til og med juli 2020.

Projekt ”Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" 

Som en del af projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" skal kommuner og regioner nu afprøve et forslag til en ny rapporteringsordning for utilsigtede hændelser.

Forslaget indebærer:

  • at rapporteringsformularen bliver kortere og lettere at udfylde
  • at alvorlighedsklassifikationen af de utilsigtede hændelser ændres
  • at der kun er pligt til at rapportere hændelser, som har eller kunne have haft alvorlige eller dødelige konsekvenser.

Hvad betyder det i forhold til samlerapportering?

Styrelsen for Patientsikkerhed har slået fast, at pilotprojektet og den kommende revidering af rapporteringspligten ikke vil påvirke samlerapporteringen af utilsigtede hændelser i kommunerne.

Rapporteringspligten for hændelser, der er omfattet af samlerapportering, fastholdes, fordi omfanget af de to hændelsestyper viser, at det fortsat er nødvendigt for patientsikkerheden med læringsindsatser i det kommunale sundhedsvæsen, når det drejer sig om disse typer af hændelser.

Kommunerne skal altså fortsat samlerapportere utilsigtede hændelser inden for kategorierne ”Medicin ikke givet” og ”Fald”, hvor konsekvensen ikke er alvorlig på rapporteringstidspunktet.

Hvad kommer der ud af projektet?

Når testperioden er slut, skal pilotprojektet evalueres. Resultaterne af evalueringen vil indgå i Styrelsen for Patientsikkerheds arbejde med at revidere lovgivningen vedrørende rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser (bekendtgørelse og vejledningen til sundhedslovens §§ 198-202), der forventes at træde i kraft 1. juli 2021.

Du kan læse mere om projektet ”Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet” her

×

Log ind