27. februar 2020

Information om COVID-19 (Coronavirus)

Der er i dag torsdag den 27. februar 2020 konstateret første tilfælde af COVID-19 i Danmark. KL er i tæt kontakt med Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom KL deltager i Epidemigruppen i regi af Sundhedsstyrelsen. Der er for kommunerne en række aspekter, som man skal være opmærksom på.

Coronavirus bekræftet i Danmark

Sundhedsstyrelsen sender via KL i løbet af dagen yderligere information ud til kommunerne. Der vil være tale om såvel faglig information, som information der skal videreformidles til skoler, institutioner, virksomheder o. Lignende.

Der er for kommunerne en række aspekter, som man skal være opmærksom på:

Løbende informationer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Der opfordres til, at alle kommuner løbende holder sig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – Sundhedsstyrelsen opdaterer hele tiden oplysningerne på hjemmesiden.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19

Spørgsmål og svar om ny corona-virus

Sundhedsberedskab

Endvidere henvises til, at alle kommuner er forpligtet til at udforme en sundhedsberedskabsplan jf. bekendtgørelse og vejledning herom planlægning af sundhedsberedskabet.

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Vejledning til regioner og kommuner om planlægning af sundhedsberedskab

KL opfordrer til, at kommunerne er opmærksomme på, at planerne skal være opdaterede og tilgængelige for alle relevante medarbejdere.

Kommunen som arbejdsgiver

Der kan opstå situationer med COVID-19, som kommunerne skal vurdere ansættelsesretligt.

En medarbejder, der er syg med COVID-19, har som ved anden egen sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller evt. sygedagpenge).

En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, og som efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg er det KL’s opfattelse, at arbejdsgiveren bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen. De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her finde anvendelse. Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.

En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet/er smittet med COVID-19, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivillig karantæne (fx hjemmekarantæne) skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg gælder samme retningslinje som ovenfor.

KL følger situationen tæt og vil løbende informere herom.

×

Log ind