09. marts 2020

3. bølge af I Sikre Hænder på vej

Nye datoer for informationsmøderne er d. 2. juni & d. 9. juni

3. bølge af I Sikre Hænder på vej - ny dato for informationsmøder

Som tidligere udmeldt er 3. bølge af I Sikre Hænder på vej, da Regeringen med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 har afsat 16 mio. kroner til udbredelse af ”I sikre hænder”.

KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder to elektroniske informationsmøder om I sikre hænder.

Din kommune har på informationsmøderne muligheden for at høre mere om, hvordan I kan arbejde med metoderne i I Sikre Hænder og derved skabe store forbedringer for både borgere og medarbejdere.

Informationsmøderne er virtuelle via Microsoft Teams-Møde og finder sted:

  • Tirsdag den 2. juni kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 9. juni kl. 15.00-17.00

 

Invitation til møderne er vedhæftet, og det er muligt at læse mere og tilmelde sig informationsmøderne på I sikre hænders hjemmeside.

Programmet I sikre hænder har fra 2013-2018 arbejdet med at forbedre kvaliteten på plejecentre,  i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner. 18 kommuner har deltaget i I sikre hænder fra 2013-2018.

Regeringen har med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 afsat 16 mio. kroner til udbredelse af ”I sikre hænder” til 15 kommuner, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed  rådgiver og oplærer medarbejdere i kommunerne i systematiserede arbejdsgange så eksempelvis medicinfejl minimeres.