04. december 2020

Slides og optagelse fra webinar om covid-19 indsatser blandt etniske minoriteter

KL, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration afholdt den 3. december et webinar om covid-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Du kan finde slides fra og se eller gense webinaret, som KL, SIRI og Sundhedsstyrelsen afholdt den 3. december 2020 om covid-19 indsatsern blandt etniske minoriteter.

Webinaret gav inspiration til organisering af kommunale og boligsociale indsatser og indblik i hvordan civilsamfund og kommuner kan samarbejde om forebyggelse af coronasmitte blandt etniske minoriteter. Webinaret gav konkrete råd om den direkte dialog med målgruppen.

Webinaret var henvendt til faglige retningsgivere, herunder team- og mellemledere, inden for social-, sundheds-, bolig- og beskæftigelsesområderne. Det kan fx være faglige konsulenter, forebyggelseskonsulenter, ledende sundhedsplejersker, boligsociale koordinatorer, beskæftigelseskonsulenter, SSP-konsulenter, pædagogiske konsulenter m.v.

På webinaret blev det foreslået at danne et netværk blandt kommuner og boligorganisationer om temaet. Sund By Netværket har tilbudt at facilitere netværket, hvis der er bred interesse. Hvis du er interesseret i at være med i et sådan netværk, kan du skrive til chefkonsulent Sara Glahder Lindberg på sgl@kl.dk.  

 

 

×

Log ind