25. august 2020

Pulje til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en pulje på 245 mio. kr. til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Der er frist for ansøgning den 19. oktober 2020.

Formålet med puljen

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en pulje, der har til formål at udvikle og afprøve nye, innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Puljen er på 245 mio. kr. og ansøgninger skal være på minimum 5 mio. kr.

Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre. Projekterne skal desuden tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker.

Der kan søges om midler til projekter, der har fokus på at afprøve innovative veje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Med innovative veje lægges der vægt på, at der i projekterne anvendes metoder og tilgange, der fokuserer på at løse udfordringer på andre og nye måder ved at inddrage borgere og medarbejdergrupper, så der skabes positiv forandring i praksis.

Der lægges desuden vægt på, at projekterne tager afsæt i og arbejder med en eller flere konkrete udfordringer inden for puljens formål, og har potentiale til at skabe forandringer i praksis. Projekter kan have fokus på at udvikle og afprøve nye metoder, faglige tilgange, samarbejdsmodeller og organiseringsformer. Der kan også søges om midler til projekter, hvor der i højere grad arbejdes med at videreudvikle, udbrede eller implementere eksisterende løsninger med afsæt i viden eller erfaring fra egen kommune, andre kommuner, andre sektorer, andre aktører på ældreområdet eller fra udlandet.

Baggrund

Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020. Her blev regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 udmøntes 122,5 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De i alt 245 mio. kr. tildeles i én ansøgningsrunde og kan bruges i 2020 og 2021.

Ansøgning til puljen

Ansøger skal være en kommune. Kommuner kan søge selvstændigt eller flere kommuner i samarbejde, men med én kommune som hovedansøger. Der kan som del af projekterne også indgås samarbejde med relevante parter, fx civilsamfund, regioner, interessenter på ældreområdet eller private aktører.

Der forventes at blive tildelt midler til minimum 10 projekter. Puljen forventes udmøntet ultimo november 2020 og midlerne kan anvendes frem til 31. december 2021.

Der kan læses mere om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, her.