26. august 2020

Nyt netværk for kommunale sundheds- og ældrechefer

KL lancerer den 25. november 2020 et nyt netværk for kommunale sundheds- og ældrechefer.

Opstartsmøde d. 25. november

På første møde vil du, foruden at møde kolleger i kommunerne, bl.a. få lejlighed til at drøfte centrale udviklingstræk i det danske sundhedsvæsen med Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Jesper Fisker, adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse.

Du kan tilmelde dig netværket og se programmet for det første møde her:

Arrangement

Møder og netværk KL-netværk for sundheds- og ældrechefer

Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser, herunder de pågående drøftelser om en sundhedsreform og konsekvenserne heraf for kommunerne.