17. august 2020

KL´s Netværk for kommunale sundheds- og ældrechefer skydes i gang d. 25. november – stadig ledige pladser

Der er stadig ledige pladser til KL's netværk for kommunale sundheds- og ældrechefer. Netværket har opstart d. 25. november 2020. De resterende tre møder afholdes i henholdsvis marts, april og juni 2021.

KL´s nye netværk for kommunale sundheds- og ældrechefer starter op d. 25. november 2020

På det første af i alt fire netværksmøder får vi en status for udviklingen af det nære sundhedsvæsen og regeringens bebudede sundhedsaftale.

På mødet vil vi også drøfte nationale og lokale erfaringer med samarbejdet om covid-19 og udviklingen af det nære sundhedsvæsen lokalt i kommunerne.  

Du kan orientere dig nærmere om de fire planlagte netværksmøder og tilmelde dig her: 

Arrangement

Møder og netværk KL-netværk for sundheds- og ældrechefer

Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser, herunder de pågående drøftelser om en sundhedsreform og konsekvenserne heraf for kommunerne.