26. august 2020

Fælles kommunal IT-understøttelse af skemaer om patientrapporterede oplysninger

KL bakker op om, at der udvikles en fælles kommunal it-understøttelse af skemaer om patientrettede oplysninger.

Odense, Aalborg, Aarhus og Københavns kommuner gennemfører et udbud på en digital løsning til brug for kommunale Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Alle landets 98 kommuner har nu mulighed for at være en del af udbuddet og dermed løsningen.

Samtlige kommuner har modtaget en tilslutningsaftale med deadline den 1. september uden økonomisk binding. Underskriften giver alene mulighed for at indgå en fælles kontrakt på et senere tidspunkt med den vindende leverandør af udbuddet om udvikling, levering, vedligehold, drift, support og videreudvikling af en it-løsning til brug for PRO-initiativer i kommunerne.

Fakta om PRO

Kommunerne har i flere år arbejdet med forskellige typer af spørgeskemaer, som borgerne udfylder og der er i de seneste år udviklet nationale PRO skemaer, som også omfatter det kommunale område. PRO er data om patienternes helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau, som rapporteres direkte af patienten.

I Økonomiaftalen for 2017 blev det aftalt at etablere en national styregruppe, som bl.a. har til opgave at drive processer for standardisering af PRO-spørgeskemaer og retningslinjer for anvendelse samt bidrage til vidensdeling om brug af PRO i daglig klinisk praksis og i kvalitetsudvikling.

Der er de senere år blevet udviklet følgende PRO-skemaer, som også omfatter kommunerne:

  • PRO hjerte
  • PRO apopleksi
  • PRO knæ/hofte
  • PRO diabetes
  • PRO graviditet/barsel
  • PRO tidlig opsporing

Der vil i 2020 blive igangsat et arbejde med at udvikle PRO skemaer på palliationsområdet og rehabiliteringsområdet.