01. september 2020

Erfaringerne fra I Sikre Hænder skal udbredes til flere kommuner - 3. bølge af I Sikre Hænder

Dansk Selskab for Patientsikkerhed søger i samarbejde med KL og SUM derfor 15 kommuner, der ønsker at deltage i udbredelse af forbedringsprogrammet I Sikre Hænder.

3. Bølge af I Sikre Hænder

Vil jeres kommune gå forrest i kvalitetsarbejdet, sætte forbedringer af de sundhedsfaglige indsatser højt på dagsordenen og levere sundhedsydelser sikkert og med høj kvalitet døgnet rundt til jeres borgere? Så ansøg om at blive en del af I sikre hænder. 

I vil som kommunen gerne dele programmets ambition om at levere høj kvalitet, sikker behandling og god pleje til borgerne. Kommunen  ønsker derfor, at arbejde systematisk med at skabe forbedringer.

Deadline for ansøgning er den 15. september

Få mere information på I sikre hænders hjemmeside: https://www.isikrehaender.dk/nyheder/2020/marts/ansoeg-om-at-deltage-i-i-sikre-haender/