03. september 2019

KL’s Handicap- og Psykiatrikonference d. 20. november 2019

Krav og forventninger til handicap- og psykiatriområdet – hvordan gør vi det? Det drøfter vi, når KL's Handicap- og Psykiatrikonference løber af stablen den 20. november i Aarhus.

Borgere, regering og Folketing har høje forventninger til kommunerne. Men samtidig presses kommunerne på ressourcerne. Her findes ikke et quick-fix, men findes der nogle slow-fix? Hvilken retning skal kommunerne arbejde i, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde borgerne indsatser af høj kvalitet? Og hvad kan kommunernes samarbejdspartnere byde ind med, når vi i fællesskab skal løfte opgaverne på handicap- og psykiatriområdet?

Disse spørgsmål søges besvaret på årets konference. Vi spørger politikere, borgere, uddannelsesinstitutioner, eksperter og kommunale ledere og medarbejdere og beder dem give deres bud. På konferencen kan også hentes den nyeste inspiration fra en lang række kommuner, som præsenterer god praksis og nye indsatser på handicap- og psykiatriområdet.

Du kan se programmet og tilmelde dig konferencen her: https://tilmeld.kl.dk/hpkonference2019

Målgruppe

Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder kommunale ledere og medarbejdere i både myndighed og drift, politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer såvel som øvrige aktører på området.

Hvornår

20.11.2019

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus

Margrethepladsen 1

8000 Aarhus C

Pris

2095,- pr. person ex moms (tilmelding er bindende)

Faktura fremsendes efter afholdelsen.

Yderligere information

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at tage kontakt til:

Fagligt: Anna Gillett, specialkonsulent, angi@kl.dk - 3370 3242

Praktisk: Laila Jensen, sekretær, lcj@kl.dk - 3370 3292

Konferencens stande og udstillere: Cecilie Tobias-Renstrøm, student, cetr@kl.dk, 3370 3278

Stande

Hvis du er interesseret i at deltage med en stand på KL’s Handicap- og Psykiatrikonference 2018, kan du læse mere på: https://tilmeld.kl.dk/hpkonference2019-stand eller kontakte udstillerkoordinator Cecilie Tobias-Renstrøm på mail cetr@kl.dk eller tlf. 3370 3278.

Er du forhindret i at komme

Hvis du efter tilmelding bliver forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en kollega efter forudgående aftale med KL. Ved afbud eller ved ønske om at overdrage din plads til en kollega bedes du sende en mail til sekretær Laila Jensen lcj@kl.dk.