25. oktober 2019

Stor interesse for workshop om grundlæggende pleje – nye workshops i 2020

Alle pladser til Fremfærd Sundhed og Ældres workshop om grundlæggende pleje er nu blevet besat. Men der vil komme nye workshops i det kommende år.

KL og de faglige organisationer på sundhedsområdet har som en del af Fremfærd Sundhed og Ældre inviteret alle landets kommuner til en workshop om grundlæggende pleje den 9. december 2019. Interessen for workshoppen har været så stor, at tilmeldingen til workshoppen må lukkes før tid - men der vil komme nye workshops i begyndelsen af 2020.

Workshop om grundlæggende pleje

Fremfærd Sundhed og Ældre afholder den 9. december 2019 i Odense en workshop om grundlæggende pleje.

Formålet med workshoppen er at formulere forslag til indsatser, som Frem-færd Sundhed og Ældre kan igangsætte for at revitalisere og styrke den grundlæggende pleje.

Kommunerne får på workshoppen:

  • Mulighed for at være aktivt med til at definere, hvordan Fremfærd Sundhed og Ældre kan være med til at styrke den grundlæggende pleje.
  • Sparring og videndeling på tværs
  • Og ikke mindst mulighed for at få del i de udviklingsmidler, som Fremfærd Sundhed og Ældre uddeler til udvalgte projekter, som led i den videre indsats på området.

Nye workshops i det kommende år

Workshoppen om grundlæggende pleje er den første af flere workshops.

I den kommende periode ønsker Fremfærd Sundhed og Ældre foruden grundlæggende pleje at sættes fokus på følgende områder:

  • En styrkelse af den forebyggende indsats.
  • Fremme den rehabiliterende tilgang i plejen.
  • Rette kompetencer til rette opgaver.

Hensigten med workshopperne er, at kommunerne selv skal være med til at definere, hvilke indsatser, som kan igangsættes inden for hvert af temaerne.

Første workshop omhandler som nævnt grundlæggende pleje og finder sted i december 2019, mens de følgende workshops vil finde sted i begyndelsen af det nye år.

Må lukke tilmeldingen før tid – mulighed for at komme på adviseringsliste

Fremfærd Sundhed og Ældre har oplevet en stor interesse for workshoppen om grundlæggende pleje og har besluttet af hensyn til de allerede tilmeldte kommuners planlægning at lukke tilmeldingen før tid.

Der henvises i stedet til de kommende workshops i begyndelsen af 2020.

Hvis I som kommune havde ønsket at tilmelde jer workshoppen om grundlæggende pleje, men endnu ikke sendt jeres tilmelding, er I meget velkommen til at kontakte Amalie Lollike på AMLO@kl.dk. Så vil vi samle de interesserede kommuner på en adviseringsliste, hvor I vil få tilsendt invitationerne til de kommende workshops direkte.