29. november 2019

Hold 1 dimitterer fra den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje

For snart et år siden startede omkring 100 kommunale sygeplejersker på den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje. De første sygeplejersker dimitterer nu fra uddannelsen, som sikrer et kompetenceløft til sygeplejersker i kommunerne.

"Det er vigtigt, at jeg ikke holder op med at være kliniker” 

Specialuddannelsen skal løfte sygeplejerskernes kompetencer i forhold til den stigende kompleksitet, der er i plejen af borgerne, fx når de kommer tidligere og tidligere hjem fra sygehuset, og flere borgere har én eller flere kroniske sygdomme. Samtidig har specialuddannelsen fokus på at løfte sygeplejerskernes organisatoriske kompetencer i at lede og koordinere patient-og borgerforløb på tværs af sektorer. Endelig har specialuddannelsen fokus på kvalitetsudvikling og forankring af ny viden i kommunerne. 

Fredag den 29. november dimitterer de første sygeplejersker fra Region Hovedstaden. 

Martin Carlson fra Københavns Kommune er en af dem, der nu kan kalde sig Specialsygeplejerske i Borgernær Sygepleje. For Martin har specialuddannelsen blandet andet styrket hans viden om metoder til kvalitetsforbedring. 

”Det har været en stor fordel, at man som kursist på uddannelsen tager fat i nogle konkrete indsatser på ens egen arbejdsplads. Jeg er blevet endnu mere optaget af arbejdet med triagering i hjemmeplejen, og specialuddannelsen har givet mig et godt fundament til at integrere kvalitetsarbejde i det kliniske arbejde – det er vigtigt for mig, at jeg ikke holder op med at være kliniker,” siger Martin Carlson. 

Specialuddannelsen har fokus på at løfte sygeplejerskernes organisatoriske kompetencer i at lede og koordinere patient- og borgerforløb på tværs af sektorer. For Martin har specialuddannelsen styrket hans kliniske lederskab samtidig med, at det har givet ham værktøjer til at gå i dialog med sine sygeplejekollegaer om den sygeplejefaglige kerneopgave. 

Overordnet har specialuddannelsen givet Martin en endnu større forståelse for, hvordan man som sygeplejerske skal handle i de meget komplekse patientforløb, som man møder som hjemmesygeplejerske.

”Borgerne, vi møder, har mange forskellige problemstillinger – fysisk, psykisk og socialt – og det er netop dét, der gør det kompleks og kræver, at man lærer den særligt sårbare målgruppe at kende.”

Specialuddannelsen sikrer kompetenceløft

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje sikrer et kompetenceløft til sygeplejersker i kommunerne og er et relevant opkvalificeringstilbud, der understøtter et stærkt og borgernært sundhedsvæsen. KL og kommunerne ser frem til, at de første 100 specialuddannede sygeplejersker nu skal ud og bruge deres nye kompetencer til gavn for borgerne. I juni 2020 dimitterer yderligere 120 specialuddannede sygeplejersker fra hold 2 – det er en vigtig udvikling for det nære sundhedsvæsen.

Fra resten af landet dimitterer kursisterne fra hold 1 på følgende datoer:

Region Sjælland, den 3. december 2019

Region Midtjylland, den 10. december 2019

Region Syd, den 14. januar 2020

Region Nordjylland, den 31. januar 2020