07. marts 2019

Udbredelse af telemedicin til KOL – Opkrævning af (mer)udgifter

I ØA 2016 indgik regeringen, Danske Regioner og KL aftaler om udbredelse af telemedicin til borgere med KOL inden udgangen af 2019. Læs mere om finansieringen her.

Telemedicin til KOL

I forbindelse med ØA 2018 blev aftalen fra 2016 suppleret med en aftale om finansiering af en generisk telemedicinsk infrastruktur og en medarbejderettet løsning som med et indledende skøn blev anslået til at koste 35 mio. kr. i anskaffelsesudgifter. Danske Regioner og KL aftalte i denne forbindelse en fordeling, hvor den kommunale andel udgør 30 pct. og den regionale 70 pct. Det kommunale bloktilskud blev derfor reduceret med 10,5 mio. kr. til finansiering af den kommunale andel af infrastrukturen.

Den telemedicinske infrastruktur blev dyrere end det oprindeligt var forventet. Årsagen er høje krav til sikkerhed, anvendelse af standarder og etablering af en generisk, fremtidssikret infrastruktur, der kan anvendes til flere sygdomsområder og funktionsnedsættelser.

Herunder kan du læse hele budgetvejledningen om telemedicin til KOL

  • PDF

    Udbredelse af telemedicin til KOL – Opkrævning af (mer)udgifter