12. juni 2019

Invitation: Workshop i implementering af samlerapportering

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer til at deltage i implementering af samlerapportering.

Skal din kommune være først til at rapportere utilsigtede hændelser mere enkelt?

Samlerapportering bidrager til at forbedre patientsikkerhedskultur. Det viser erfaringer fra ti kommuner, der allerede har implementeret samlerapportering.

Fordele ved samlerapportering

Samlerapportering er en simpel metode, der:

  • frigiver tid til lokalt læringsarbejde
  • synliggør mønstre og tendenser i UTH’er
  • øger bevidstheden om utilsigtede hændelser blandt personalet
  • gør læring tidstro og aktuel

I stedet for at rapportere utilsigtede hændelser enkeltvis til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), skal de registreres på et papirskema. Efter en måned rapporteres de samlet til DPSD. Styrelsen for Patientsikkerhed estimerer, at op mod halvdelen af alle hændelser rapporteret fra kommunerne – ca. 60.000 årligt – kan samlerapporteres.

Tilmelding til en af tre implementeringsrunder og workshops efter først til mølle princippet

Frist for tilmelding er fredag 28. juni 2019.

Læs mere nedenfor i invitationen fra Styrelsen for Patientsikkerhed