28. januar 2019

Nyt til kommunerne om udvidet frit valg til genoptræning

FritValgService har udarbejdet hjemmesiden mingenoptræning.dk og den er nu åben for kommunerne

Hjemmesiden mingenoptræning.dk/ er nu åben for kommunerne

Her kan kommunerne bl.a. finde:

  • vejledning i tildeling af forløb til basal genoptræning
  • skabelon til borgerbrev, der indeholder den information, som borgerne skal have jf. loven"

Det udvidede frie valg til genoptræning trådte i kraft 1. juli 2018. Loven giver borgere, der er udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan ret til at vælge en privat leverandør, hvis ikke kommunen kan tilbyde opstart af genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivning.

SKI's datterselskab FritValgService indgår på vegne af KL aftaler med de private leverandører, som borgerne har mulighed for at benytte. FritValgService har udarbejdet hjemmesiden til det udvidede frie valg til genoptræning.