17. december 2019

Sådan sikrer du, at den rette patient får den rette medicin på det rette tidspunkt

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en ny pjece, der skal understøtte håndteringen af medicin i det kommunale sundhedsvæsen. Her beskrives det trin for trin, hvordan man sikre, at medicinhåndteringen udføres korrekt.

Pjece om ”Korrekt håndtering af medicin” 

Pjecen ”Korrekt håndtering af medicin” er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner, hvor personalet håndterer medicin. Formålet er at medvirke til, at patienterne får den rigtige medicin.

Pjecen giver en overskuelig beskrivelse af alle opgaver og arbejdsgange i forbindelse med medicinhåndteringen – lige fra modtagelsen af medicin til opbevaring, bortskaffelse, dispensering og dokumentation. Til hvert punkt er der udarbejdet en huske- eller tjekliste, som man kan krydse af undervejs.

Du finder pjecen "Korrekt håndtering af medicin" fra Styrelsen for Patientsikkerhed på styrelsens hjemmeside.