05. august 2019

Forebyggelse af akutte indlæggelser

Hvordan sikrer vi, at ældre borgere får det rette tilbud fra start og ikke indlægges akut på hospitalet, hvis det kunne være undgået? Kom og hør mere på KL's Ældrekonference, hvor professor og overlæge i geriatri, Karen Andersen-Ranberg, giver sit faglige perspektiv på, hvordan kommuner og læger ved hjælp af tidlig opsporing og diagnostik kan styrke den fælles indsats.

Ældre borgere med komplekse plejebehov som følge af multisygdom og funktionstab indlægges oftere akut. Akutte indlæggelser og komplicerede behandlingsforløb tager hårdt på alle patienter – i særdeleshed på i forvejen svækkede borgere. Nogle af disse indlæggelser kan forebygges, og i løbet af de seneste år har der været en række kommunale initiativer til tidlig opsporing af begyndende sygdom.

Suppleret med øget diagnostik i hjemmet kan en række akutte tilstande behandles tidligere og potentielt forebygge komplikationer og indlæggelse, men det kræver objektive kliniske parametre og hurtig vurdering på et fagligt højt niveau.

GERI-kufferten: Et værktøj til forebyggelse?

For den akut syge ældre borger kan det være en stor fordel, hvis diagnostik og behandling kan ske i egen bolig og i et nært samarbejde mellem den kommunale hjemmesygepleje og behandlende læge. Derfor er fire fynske kommuner i gang med at undersøge, hvorvidt akut objektiv vurdering ved hjælp af GERI-kufferten kan forebygge akut indlæggelse af ældre borgere.

GERI-kufferten er et telemedicinsk koncept, som anvendt tværsektorielt har potentiale til at understøtte tidlig opsporing og dermed mulig behandling af indlæggelseskrævende sygdomme. Med GERI-kufferten foretages målingerne i hjemmet, hvorfra data overføres direkte til en fælles IT-platform, som kan tilgås af både hjemmepleje, praktiserende læge og geriatrisk ambulatorium på sygehuset.

Du kan høre Karen Andersen-Ranberg fortælle om forebyggelse af akutte indlæggelser og andre spændende oplæg på Ældrekonferencen den 17. september 2019 på Comwell Kolding.